Kriterier

Følgende kriterier har lagt til grund for firmaets kåring i 2011:

- Kundetilfredshed i salgsafdelingen
Alle kunder der køber ny bil hos Volkswagen, deltager i Volkswagens kundetilfredsanalyse. Analysen udarbejdes af et eksternt bureau, der ringer kunden op og interviewer kunden ud fra en fastlagt spørgeramme.
Hver Volkswagen forhandler modtager månedligt en rapport over udviklingen i en række målepunkter, der netop stammer fra interviewene fra de kunder, der har handlet bil den pågældende måned.
Dermed kan forhandleren følge udviklingen i kundetilfredsheden og se om målene indfries, ligesom Volkswagen Danmark kan holde øje med udviklingen hos den enkelte forhandler.

- Markedsandel for nye personbiler
Her måles på den enkelte forretnings markedsandel i lokalområdet.

- Opfyldelse af salgsmål på nye personbiler
Hvert år i december måned indgår forhandleren og Volkswagen Danmark en aftale omkring hvor mange biler forhandleren skal sælge det kommende år. Opnår eller overgår man som forhandler dette mål for antal solgte biler, tæller det naturligvis på plussiden i det samlede regnskab for at blive udnævnt til årets forhandler.

- Mystery shopping i salgsafdelingen
Flere gange om året udsættes salgsafdelingen for en såkaldt "mystery Shopper". Dette er en professionel konsulent, som besøger forretningen med den hensigt at teste forretningens færdigheder i Volkswagens salgsproces.
Sælgeren som betjener "shopperen" er naturligvis ikke bekendt med, at det er en "falsk kunde" han står overfor.
Ud fra besøget i forretningen og sælgerens behandling af "shopperen", udarbejdes der en længere rapport, der giver overblik over om besøget har været en god oplevelse for "shopperen" og om den har levet op til Volkswagens salgsproces.

- Sælgerkapacitet i salgsafdelingen
Er der ikke sælgere nok i salgsafdelingen til at betjene de kunder, der kommer ind i forretningen får kunderne en dårlig oplevelse. Derfor tæller antallet af sælgere i forhold til forretningens størrelse også med i vurderingen af hvem der skal være årets forhandler.

- Kundetilfredshed på værkstedet
På samme måde som beskrevet under "Kundetilfredshed i salgsafdelingen" interviewes hver tredje værkstedskunde ligeledes af det eksterne bureau og der udarbejdes en månedlig rapport over udviklingen i en række målepunkter.

- Reparationskvalitet på værkstedet
Ved de interviews der lavers blandt værkstedskunderne, spørges der direkte ind til hvorvidt den reparation som kundens bil har været på værksted for at få repareret, nu også er udbedret til perfektion. Dermed er der i den månedlige rapport for kundetilfredshed et punkt, der udelukkende omhandler såkaldt "om-igen arbejde".

- Lokal markedsføring
Ved kåringen af årets forhandler, ligger der også vægt på, i hvilket omfang forhandleren er synlig i lokalområdet. Dette er i form af annoncer i dagblade og på nettet, sponsorater af lokale foreninger m.v.

- Det æstetiske indtryk af forretningen samt opfyldelse af gældende krav inden for Corporate Identity
Volkswagen har helt klare retningslinjer for, hvordan en Volkswagen forretning skal se ud. Hvis man som forhandler efterlever disse retningslinjer, tæller det også på plussiden ved udnævnelsen af årets forhandler. Derudover bliver det generelle indtryk af forretningen også vurderet, dvs. der vurderet på orden og renhed i forretningen.

- Forretningens økonomi
Det er ikke muligt at drive en god forretning, som tilbyder kunder og medarbejdere optimale vilkår, hvis ikke forretningen tjener penge. Derfor er det sidste vurderingskriterie ved kåringen af årets forhandler en vurdering af forretningens økonomi.